top of page

ONS LOGO - "MORNINGSTAR"

Het logo staat voor de Morningstar, een andere naam voor Venus. Het symbool staat in de nationale vlag van de Cheyennes.

Vóóhéhéve was één van de leiders van de Cheyennes, ook bekend onder zijn naam "Tamílapéšni", "Dull Knife" of "Motšêške Ôhnêxahpo" in Cheyenne. Een andere leider van de Cheyennes was Yay-o-wai die door Buffalo Bill werd gedood (en gescalpeerd) in de slag van Warbonet Creek 1876. Dit gevecht werd nadien nagespeeld in de Wild West Shows waarmee Buffalo Bill rond trok. Waarschijnlijk heeft Buffalo Bill deze scène dus ook in 1906 in zijn show te Gent gespeeld. Gezien het historische belang van beide indianenleiders heeft men nadien het symbool van de 'Morningstar' verwerkt in het nationale vlag van de Cheyennes.

En laat nu net die vlag ook de blauwwitte kleuren hebben... De 4 witte banen staan voor alle windstreken. Want  de West-Buffalo's wonen van De Panne tot Maaseik... en over onze grenzen heen! De vier witte banen leiden allen naar een centrale baan die rond onze club en stad lopen.

Once a Buffalo, Always a Buffalo...

bottom of page