top of page

Reglement Van Inwendige Orde in Ghelamco Arena !


Bij aanvang van het nieuwe seizoen heeft KAAGent van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het Reglement Van Inwendige Orde art 15 ( enkel van toepassinging de Ghelamco) enkele aanpassingen door te voeren

  • Het meebrengen in het stadioncomplex van papiersnippers , confetti , wc rollen, stickers , laserpennen , is niet toegelaten

  • Tifo acties , georganiseerd door supporters , gebruik makend van vlaggen of ander materiaal zijn altijd onderhevig aan voorafgaandelijke toelating van de club, politie en brandweer

  • Sedert 1/7/2017 is er een sfeervak(vak 227) in het leven geroepen . Alle afspraken m.b.t het goede gebruik van dit sfeervak zijn vastgelegd in een charter tussen de club en de initiatiefnemers

  • Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeter(s) met drukgas en vuvuzela(s)

  • Vlaggestokken zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: holle , flexible en lichte stok zonder scherpe punten, bestaande uit zacht plastiek of kunststof . ze mogen enkel uit één stuk bestaan met afmetingen van min 1 m. en max 1m50. Per vlag mag er maar één stok gebruikt worden.

  • Er geldt een algeheel rookverbod - inclusief e- sigaretten – in alle binnenruimten van de Ghelamco Arena . Vanaf 1/7/2015 is dit rookverbod ook van toepassing in de buitenruimten / zitplaatsen tussen de gates 11 en 43 ( familietribune)

  • Het parkeren van (motor)fietsen in andere zones dan de aangeduide fietsenstallingen rond de Ghelamco Arena is verboden

  • Boetes vanuit KBVB , UEFA die het gevolg zijn van inbreuken op dit reglement van inwendige orde , kunnen door KAAGENT verhaald worden op de veroorzaker(s) ervan


bottom of page