top of page

UITWEDSTRIJDEN

begonia reizen.jpg

We houden ons telkens aan de geldende Corona maatregelen.

We gaan naar alle uitmatchen in de competitie. Verplaatsingen voor de Beker en voor Europees voetbal worden telkens apart bekeken. We blijven trouw aan onze busmaatschappij "Begonia Reizen" waar we een goeie samenwerking mee hebben. Voor dichtere uitmatchen waar geen combiregeling geldt, kan het zijn dat we met de ingeschrevenen aan carpooling doen in plaats van een bus in te leggen.

Praktische regelingen:

 

 1. Voorrang aan leden die altijd of heel vaak mee gaan.

 2. Indien leden (die altijd of heel vaak mee gaan) door omstandigheden niet mee kunnen, worden hun plaatsen ingenomen door personen genoteerd op onze reservelijst.

 3. Prijs per busrit : leden € 15 (exclusief matchticket).

 4. Alleen inschrijven bij Ilse De Ridder 0484/26.70.04. Kan reeds op de bus voor de volgende verplaatsing, anders 5 dagen vóór de wedstrijd inschrijven.

 5. De betalingen kunnen enkel vooraf per overschrijving gebeuren op het rekeningnummer BE68 8917 4403 1234 van de Westbuffalo’s. De toegangstickets worden enkel op de bus zelf overhandigd, niet op voorhand.

 6. Indien op de dag van de match iemand, om wat voor reden ook, afhaakt, wordt zijn / haar toegangsticket NIET terugbetaald, tenzij iemand anders in zijn / haar plaats kan gaan.

 7. Mochten er uitzonderlijk nog kaarten over zijn en er is geen interesse meer van leden of niet-leden, dan mogen deze kaarten doorverkocht worden aan andere supportersclubs.

 8. 9. We kopen steeds alle kaarten van de Supportersfederatie aan waar we volgens onze coëfficiënt recht op hebben.

 9. Sommige leden willen alleen mee voor de topmatchen. Die krijgen geen voorkeur (zie punt 1).

 10. Samenkomst in supporterslokaal De Sportvriend, Schooldreef 4 te 9050 Gentbrugge.

 11. We vertrekken vroeg en vooral stipt.

 12. Steeds de mogelijkheid tot het aankopen van volgende consumpties : diverse dranken, chips en 2 soorten belegde broodjes. (Steun onze clubkas.) Eigen consumpties worden niet aanvaard.

 13. Op de bus zorgen we steeds voor orde, netheid én opkuis van het afval.

 14. Bij verre verplaatsingen houden we een tussenstop op parkings die doorgegeven zijn vanwege de Supportersfederatie omwille van veiligheid ! Duur tussenstop: 20 à 30 minuten.

 15. Gelieve de beschikbare autogordels te gebruiken (verzekering) want bij tussenkomst van de Politie moeten de passagiers zelf de boete betalen.

 16. Alleen buscoaches en / of voorzitter mogen tijdens het rijden opstaan, tenzij natuurlijk voor het gebruiken van het toilet !). We zijn geen party-bus !!

 17. Foto’s worden regelmatig genomen: voor / tijdens / na een busrit, een activiteit, een evenement en / of in het stadion, …. Deze foto’s plaatsen wij dan op onze website of op onze facebook pagina. Staat u op één van deze foto’s en wenst u dat deze niet geplaatst worden, neem dan contact op met het secretariaat of iemand anders van het Bestuur.

 18. Gedragscode: Rekening houdend met de goede reputatie van de Westbuffalo’s, impliceert meegaan op verplaatsing dat u akkoord gaat met volgende gedragscode:

 • Westbuffalo’s hanteren een nul tolerantie tegenover elke vorm van geweld bij zijn activiteiten.

 • Westbuffalo’s hanteren een nul tolerantie tegenover elk gebruik van drugs bij zijn activiteiten.

 • Westbuffalo’s hanteren een nul tolerantie tegenover elke vorm van racisme, homofobie of discriminatie bij zijn activiteiten.

 • Geen pyrotechnisch materiaal. Grote boetes die u zelf zal moeten betalen.

 • Elk lid of deelnemer verbindt er zich toe tijdens de activiteiten van de Westbuffalo’s, de richtlijnen van het bestuur en / of de busverantwoordelijken (op) te volgen.

 • Elk lid of deelnemer aan de activiteiten van de Westbuffalo’s, aanvaardt deze gedragscode door deel te nemen aan de activiteiten.

In geval van klacht(en) zal uw naam worden doorgegeven aan KAA Gent en / of veiligheidsdiensten en u kan dan niet meer meereizen op verplaatsingen bij gelijk welke club.

We danken u voor uw sportieve en bereidwillige medewerking.
Het bestuur van de Westbuffalo’s

bottom of page